تعمیر برد پنکه
تعمیر برد پنکه
تعمیر برد پنکه

فیلم تعمیر برد پنکه


برد پنکه

تعمیرات انواع برد الکترونیکی پنکه زمینی ( ایستاده)برد پنکه  10

برد پنکه 10

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

350,000تومان

برد پنکه 2

برد پنکه 2

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی..

295,000تومان

برد پنکه 3

برد پنکه 3

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

350,000تومان

برد پنکه 6

برد پنکه 6

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه 8

برد پنکه 8

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه 9

برد پنکه 9

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه پارس خزر مدل 5030H

برد پنکه پارس خزر مدل 5030H

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه کد 13

برد پنکه کد 13

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی..

295,000تومان

برد پنکه کد 14

برد پنکه کد 14

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه کد 15 دارای کلید تایمر

برد پنکه کد 15 دارای کلید تایمر

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه کد 16

برد پنکه کد 16

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه کد 17 دارای کلید و خروجی چرخش چپ و راست

برد پنکه کد 17 دارای کلید و خروجی چرخش چپ و راست

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

برد پنکه کد 18

برد پنکه کد 18

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

350,000تومان

برد پنکه کد 19

برد پنکه کد 19

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

350,000تومان

برد پنکه کد 20

برد پنکه کد 20

برد پنکه دست دوم سالم فروشی می باشد . این برد تست شده و کاملا سالم می باشد.مهندس حسین خرم آبادی 0913..

295,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 55 (4 صفحه)