سوالات امتحانی رشته کامپیوتر

سوالات امتحانی رشته کامپیوتر
دانلود سوالات امتحان نهایی رشته کامپیوتر هنرستان های فنی حرفه ای
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

پکیج سوالات امتحانی هنرستان رشته کامپیوتر خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهریور 94 به همراه پاسخ نامه
در این مجموعه سوالات امتحان نهایی رشته کامپیوتر شامل درس های بانک اطلاعاتی و زبان تخصصی و شبکه های کامپیوتری و ریاضی 3 که در خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهریور سال 94 برگزار شده است را می توا..
1,250 تومان
امتحان بانک اطلاعاتی خرداد 93 با پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر فنی حرفه ای خرداد 93..
500 تومان
امتحان بانک اطلاعاتی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر فنی حرفه ای خرداد 94..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان بانک اطلاعاتی دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر فنی حرفه ای دی 93..
500 تومان
امتحان بانک اطلاعاتی دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر فنی حرفه ای دی 94..
500 تومان
امتحان بانک اطلاعاتی شهریور 93 با پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر فنی حرفه ای شهریور 93..
500 تومان
امتحان بانک اطلاعاتی شهریور 94 با پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر فنی حرفه ای شهریور 94..
500 تومان
امتحان ریاضی 3 خرداد 93  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان خرداد 93..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان ریاضی 3 خرداد 94  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان خرداد 94..
500 تومان
امتحان ریاضی 3 دی 93  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان دی 93..
500 تومان
امتحان ریاضی 3 دی 94  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان دی 94..
500 تومان
امتحان ریاضی 3 شهریور 93  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان شهریور 93..
500 تومان
امتحان ریاضی 3 شهریور 94  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان شهریور 94..
500 تومان
امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر خرداد 93 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر شهریور 93 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر شهریور 94 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال امتحان زبان تخصصی رشته کامپیوتر هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان شبکه های کامپیوتری خرداد 93 با پاسخ
دانلود امتحان شبکه های کامپیوتری خرداد 93 رشته کامپیوتر..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان شبکه های کامپیوتری خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان شبکه های کامپیوتری خرداد 94 رشته کامپیوتر..
500 تومان
امتحان شبکه های کامپیوتری دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان شبکه های کامپیوتری دی 93 رشته کامپیوتر..
500 تومان
امتحان شبکه های کامپیوتری دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان شبکه های کامپیوتری دی 94 رشته کامپیوتر..
500 تومان
امتحان شبکه های کامپیوتری شهریور 93 با پاسخ
دانلود امتحان شبکه های کامپیوتری شهریور 93 رشته کامپیوتر..
500 تومان
امتحان شبکه های کامپیوتری شهریور 94 با پاسخ
دانلود امتحان شبکه های کامپیوتری شهریور 94 رشته کامپیوتر..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20