سوالات امتحانی رشته متالورژی

سوالات امتحانی رشته متالورژی
دانلود سوالات امتحانی نهایی رشته متالورژی هنرستان فنی حرفه ای
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

پکیج سوالات امتحانی هنرستان رشته متالوژی خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهریور 94 به همراه پاسخ نامه
در این مجموعه سوالات امتحان نهایی رشته متالوژی شامل درس های رسم مدل و قالب و اصول متالوژی ریخته گری و محاسبات فنی تخصصی و ریاضی 3 که در خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهریور سال 94 برگزار شده اس..
1,250 تومان
امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری خرداد 93 با پاسخ
دانلود امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری خرداد 93 با پاسخ..
500 تومان
امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری خرداد 94 با پاسخ
دانلود امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری خرداد 94 با پاسخ..
500 تومان
امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری دی 93 با پاسخ..
500 تومان
امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری دی 94 با پاسخ..
500 تومان
امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری شهریور 93 با پاسخ
دانلود امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری شهریور 93 با پاسخ..
500 تومان
امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری شهریور 94 با پاسخ
دانلود امتحان اصول متالورژیکی ریخته گری شهریور 94 با پاسخ..
500 تومان
امتحان رسم مدل و قالب خرداد 93
دانلود امتحان رسم مدل و قالب خرداد 93 با پاسخ نامه تشریحی رشته متالورژی..
500 تومان
امتحان رسم مدل و قالب خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان رسم مدل و قالب خرداد 94 با پاسخ نامه تشریحی رشته متالورژی..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان رسم مدل و قالب دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان رسم مدل و قالب دی 93 با پاسخ نامه تشریحی رشته متالورژی..
500 تومان
امتحان رسم مدل و قالب دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان رسم مدل و قالب دی 94 با پاسخ نامه تشریحی رشته متالورژی..
500 تومان
امتحان رسم مدل و قالب شهریور 93
دانلود امتحان رسم مدل و قالب شهریور 93 با پاسخ نامه تشریحی رشته متالورژی..
500 تومان
امتحان رسم مدل و قالب شهریور 94
دانلود امتحان رسم مدل و قالب شهریور 94 با پاسخ نامه تشریحی رشته متالورژی..
500 تومان
امتحان ریاضی 3 خرداد 93  با پاسخ تشریحی مشترک تمام رشته ها
دانلود امتحان ریاضی 3  هنرستان خرداد 93..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی خرداد 93
دانلود امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی خرداد 93 با جواب تشریحی..
500 تومان
امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی خرداد 94 با جواب تشریحی..
500 تومان
امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی دی 93 با جواب تشریحی..
500 تومان
امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی دی 94 با جواب تشریحی..
500 تومان
امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی شهریور 93
دانلود امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی شهریور 93 با جواب تشریحی..
500 تومان
امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی شهریور 94
دانلود امتحان محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی شهریور 94 با جواب تشریحی..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20