سوالات امتحانی رشته صنایع غذایی

سوالات امتحانی رشته صنایع غذایی
دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی رشته صنایع غذلیی فنی حرفه ای
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

پکیج سوالات امتحانی هنرستان رشته صنایع غذایی خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهریور 94 به همراه پاسخ نامه
در این مجموعه سوالات امتحان نهایی رشته صنایع غذایی شامل درس های اصول کنترل کیفیت و بهداشت و ایمنی در کارخانجات مواد غذایی و اصول تغذیه و سردخانه و انبار که در خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهری..
1,250 تومان
امتحان اصول تغذیه رشته صنایع غذایی خرداد 94 با پاسخ نامه تشریحی
دانلود امتحان تغذیه رشته صنایع غذایی خرداد 94..
500 تومان
امتحان اصول تغذیه رشته صنایع غذایی دی 93 با پاسخ نامه تشریحی
دانلود امتحان تغذیه رشته صنایع غذایی دی 93..
500 تومان
امتحان اصول تغذیه رشته صنایع غذایی دی 94 با پاسخ نامه تشریحی
دانلود امتحان تغذیه رشته صنایع غذایی دی 94..
500 تومان
امتحان اصول تغذیه رشته صنایع غذایی شهریور 93 با پاسخ نامه
دانلود امتحان تغذیه رشته صنایع غذایی شهریور 93..
500 تومان
امتحان اصول تغذیه رشته صنایع غذایی شهریور 94 با پاسخ نامه
دانلود امتحان تغذیه رشته صنایع غذایی شهریور 94..
500 تومان
امتحان اصول کنترل کیفیت خرداد 94 با پاسخ تشریحی
امتحان اصول کنترل کیفیت خرداد 94..
500 تومان
امتحان اصول کنترل کیفیت دی 93 با پاسخ تشریحی
امتحان اصول کنترل کیفیت دی 93..
500 تومان
امتحان اصول کنترل کیفیت دی 94 با پاسخ تشریحی
امتحان اصول کنترل کیفیت دی 94..
500 تومان
امتحان اصول کنترل کیفیت رشته صنایع غذایی خرداد 93
امتحان اصول کنترل کیفیت خرداد 93..
500 تومان
امتحان اصول کنترل کیفیت شهریور 93
امتحان اصول کنترل کیفیت شهریور 93..
500 تومان
امتحان اصول کنترل کیفیت شهریور 94
امتحان اصول کنترل کیفیت شهریور 94..
500 تومان
امتحان بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی خرداد 94..
500 تومان
امتحان بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی دی 93..
500 تومان
امتحان بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود سوال بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی دی 94..
500 تومان
امتحان بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی شهریور 93
دانلود سوال بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی خرداد 93..
500 تومان
امتحان بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی شهریور 94
دانلود سوال بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی شهریور 94..
500 تومان
امتحان سرد خانه و انبار رشته صنایع غذایی خرداد 93 با پاسخ
امتحان سردخانه و انبار خرداد 93..
500 تومان
امتحان سرد خانه و انبار رشته صنایع غذایی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
امتحان سردخانه و انبار خرداد 94..
500 تومان
امتحان سرد خانه و انبار رشته صنایع غذایی دی 93 با پاسخ تشریحی
امتحان سردخانه و انبار دی 93..
500 تومان
امتحان سرد خانه و انبار رشته صنایع غذایی دی 94 با پاسخ تشریحی
امتحان سردخانه و انبار دی 94..
500 تومان
امتحان سرد خانه و انبار رشته صنایع غذایی شهریور 93 با پاسخ
امتحان سردخانه و انبار شهریور 93..
500 تومان
امتحان سرد خانه و انبار رشته صنایع غذایی شهریور 94 با پاسخ
امتحان سردخانه و انبار شهریور 94..
500 تومان
امتحان نهایی اصول تغذیه رشته صنایع غذایی خرداد 93 با پاسخ نامه
امتحان اصول تغذیه خرداد 93..
500 تومان
امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی خرداد 93
دانلود سوال بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی خرداد 93..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20