سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای هنرستان
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

پکیج سوالات امتحانی هنرستان رشته تربیت بدنی خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهریور 94 به همراه پاسخ نامه
در این مجموعه سوالات امتحان نهایی رشته تربیت بدنی شامل درس های جدول مسابقات ورزشی و شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی و تغذیه و بهداشت مواد غذایی و فیزیولوژی 1 که در خرداد و شهریور و دی سال 93 و خرداد و شهر..
1,250 تومان
امتحان تغذیه و بهداشت مواد غذایی خرداد 93 با پاسخ
دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواذ غذایی رشته کودکیاری  و تربیت بدنی خرداد 93 با پاسخ نامه تشریحی هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان تغذیه و بهداشت مواد غذایی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواذ غذایی رشته کودکیاری  و تربیت بدنی خرداد 94 با پاسخ نامه تشریحی هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان تغذیه و بهداشت مواد غذایی دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواذ غذایی رشته کودکیاری  و تربیت بدنی دی 93 با پاسخ نامه تشریحی هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان تغذیه و بهداشت مواد غذایی دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواذ غذایی رشته کودکیاری  و تربیت بدنی دی 94 با پاسخ نامه تشریحی هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان تغذیه و بهداشت مواد غذایی شهریور 93 با پاسخ
دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواذ غذایی رشته کودکیاری  و تربیت بدنی شهریور 93 با پاسخ نامه تشریحی هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان تغذیه و بهداشت مواد غذایی شهریور 94 با پاسخ
دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواذ غذایی رشته کودکیاری  و تربیت بدنی شهریور 94 با پاسخ نامه تشریحی هنرستان فنی حرفه ای..
500 تومان
امتحان جدول مسابقات ورزشی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان جدول مسابقات ورزشی خرداد 94 رشته تربیت بدنی..
500 تومان
امتحان جدول مسابقات ورزشی دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان جدول مسابقات ورزشی دی 93 رشته تربیت بدنی..
500 تومان
امتحان جدول مسابقات ورزشی دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان جدول مسابقات ورزشی دی 94 رشته تربیت بدنی..
500 تومان
امتحان جدول مسابقات ورزشی شهریور 93 با پاسخ
دانلود امتحان جدول مسابقات ورزشی شهریور 93 رشته تربیت بدنی..
500 تومان
مبنی بر 1 نظر
امتحان جدول مسابقات ورزشی شهریور 94 با پاسخ
دانلود امتحان جدول مسابقات ورزشی شهریور 94 رشته تربیت بدنی..
500 تومان
امتحان شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی خرداد 94 با پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی خرداد 94..
500 تومان
امتحان شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی دی 93 با پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی دی 93..
500 تومان
امتحان شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی دی 94 با پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی دی 94..
500 تومان
امتحان شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی شهریور 93 با پاسخ نامه
دانلود سوالات امتحان نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی شهریور 93..
500 تومان
امتحان شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی شهریور 94 با پاسخ نامه
دانلود سوالات امتحان نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی شهریور 94..
500 تومان
امتحان فیزیولوژی 1 رشته تربیت بدنی خرداد 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان فیزولوژی 1 رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای خرداد 94 با پاسخ تشریحی..
500 تومان
امتحان فیزیولوژی 1 رشته تربیت بدنی دی 93 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان فیزولوژی 1 رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای دی 93 با پاسخ تشریحی..
500 تومان
امتحان فیزیولوژی 1 رشته تربیت بدنی دی 94 با پاسخ تشریحی
دانلود امتحان فیزولوژی 1 رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای دی 94 با پاسخ تشریحی..
500 تومان
امتحان فیزیولوژی 1 رشته تربیت بدنی شهریور 93 با پاسخ
دانلود امتحان فیزولوژی 1 رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای شهریور 93 با پاسخ تشریحی..
500 تومان
امتحان فیزیولوژی 1 رشته تربیت بدنی شهریور 94 با پاسخ
دانلود امتحان فیزولوژی 1 رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای شهریور 94 با پاسخ تشریحی..
500 تومان
امتحان نهایی فیزیولوژی 1 رشته تربیت بدنی خرداد 93 با پاسخ
دانلود امتحان فیزولوژی 1 رشته تربیت بدنی فنی حرفه ای خرداد 93 با پاسخ تشریحی..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20