جغرافیای طبیعی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته جغرافیای طبیعی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216059-1216414 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آب و هوای کره زمین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای کره زمین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216052-1216484 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمار و احتمالات 2 - کاربرد آمار در جغرافیا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و احتمالات 2 - کاربرد آمار در جغرافیا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقلیم شناسی کاربردی - کاربرد اقلیم در برنامه ریزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقلیم شناسی کاربردی - کاربرد اقلیم در برنامه ریزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216108-1216477 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216065-1216406 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216070-1216482 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق (نظری و  عملی) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق (نظری و  عملی) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216054-1216392 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات 1 - ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ریاضیات 1 - ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111002-1111300 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111003-1111301 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216011-1216044-1216384 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216064-1216378 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216057-1216389 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216021-1216119-1216402-1240027-1813009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی محیط زیست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی محیط زیست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211321-1216101-1216381 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی هیدرولوژی - هیدرولوژی کاربردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی هیدرولوژی - هیدرولوژی کاربردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216107-1216393 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نقشه خوانی - نقشه های توپوگرافی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نقشه خوانی - نقشه های توپوگرافی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216004-1216042-1216385 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216098-1216465-1216485 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216067-1216426 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216081-1216104-1216423-1216450 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کامپیوتر در جغرافیا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کامپیوتر در جغرافیا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216096-1511017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20