کشاورزی گرایش محیط زیست

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته کشاورزی گرایش محیط زیست را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آلودگی آب و خاک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آلودگی آب و خاک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411230 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ارزیابی محیط زیست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ارزیابی محیط زیست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411148-1411327 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول طراحی منظره و چشم انداز نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول طراحی منظره و چشم انداز نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411155 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول مهندسی جنگل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول مهندسی جنگل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411142 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اندازه گیری و ارزیابی مراتع نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اندازه گیری و ارزیابی مراتع نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411154 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی جنگل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی جنگل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411166 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112049-1112164-1240026-1411053-1411198-1411261 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی مرتع نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی مرتع نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411146 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تکثیر، پرورش و صید آبزیان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تکثیر، پرورش و صید آبزیان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411150 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جانور شناسی عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جانور شناسی عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112157 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جنگل شناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جنگل شناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411141 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق کشاورزی و منابع طبیعی - قوانین و مدیریت منابع طبیعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق کشاورزی و منابع طبیعی - قوانین و مدیریت منابع طبیعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411158-1413033-1415043 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حمایت جنگل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حمایت جنگل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411228 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور رابطه دام و مرتع نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات رابطه دام و مرتع نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411159 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زیست شناسی حفاظت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زیست شناسی حفاظت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411153 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت محیط زیست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت محیط زیست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1121050-1411269 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411152 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور صنایع چوب و کاغذ نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات صنایع چوب و کاغذ نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411160 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور طراحی باغ و پارک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات طراحی باغ و پارک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411167 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مرتعداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مرتعداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1121063-1411501 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور گیاهان آبزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات گیاهان آبزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411139-1411277 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20