پژوهشگری علوم اجتماعی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته پژوهشگری علوم اجتماعی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211360-1217250-1222014-1222063-1222141-1222210 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218022-1222036-1222171-1239015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222015-1222179 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تغییرات اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تغییرات اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222018-1222203 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تکنیک های خاص تحقیق نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تکنیک های خاص تحقیق نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222026 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی آموزش و پرورش کد 1222010 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222010 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی ارتباط جمعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی ارتباط جمعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222020-1712140 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی انقلاب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی انقلاب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222037 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی جهان سوم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی جهان سوم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222006 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی خانواده نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی خانواده نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222012-1222191 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی سازمان ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی سازمان ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی شهری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی شهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222030 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222038 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222022 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای انسانی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای انسانی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222027-1222213 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جمعیت شناسی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جمعیت شناسی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222035 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217002-1217094-1222153-1222304 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216421-1222016-1222061-1222164-1222181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222024-1222072-1222205-1229061 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی تعاون نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی تعاون نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مردم شناسی فرهنگی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مردم شناسی فرهنگی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222011 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222013-1222148-1222193 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20