مدیریت صنعتی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته مدیریت صنعتی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117010-1117013-1117015-1117087-1235005 به همراه پاسخ ..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول بازاریابی و مدیریت بازار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول بازاریابی و مدیریت بازار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218070-1218106-1218122-1218175-1218269-1314051 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی اقتصادی طرح های صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی اقتصادی طرح های صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218076-1218271 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218080-1238014 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218033-1218071-1218124-1218257-1218267-1218358-1235001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق اساسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق اساسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218062-1218273-1222322-1223004-1223005-1223018 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روابط صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روابط صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1238001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیستم های خرید و انبارداری و توزیع نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیستم های خرید و انبارداری و توزیع نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218073-1218130-1218266 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218077-1218272 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218378-1235044 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1238002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت تولید نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت تولید نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214106-1218072-1218095-1218126-1238008 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت و کنترل پروژه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت و کنترل پروژه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218078-1218104-1218114-1238015-1314044-1320043 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115158-1214046-1218009-1218028-1218065-1218119-1218268-1234002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت مالی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود امتحان مدیریت مالی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214030-1214070-1235004-1238009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20