مدیریت دولتی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته مدیریت دولتی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117010-1117013-1117015-1117087-1235005 به همراه پاسخ ..
500 تومان
امتحان پیام نور تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218033-1218071-1218124-1218257-1218267-1218358-1235001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218040 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری و حسابرسی دولتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات حسابداری و حسابرسی دولتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214007-1214032-1218260 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق اداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق اداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1223006 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روابط کار در سازمان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روابط کار در سازمان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218039 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212034-1212175-1234031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212025-1218261 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218041 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218036-1234008 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیستم های اطلاعات مدیریت کد 1418035 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت کد 1418035 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1418035-1234003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فراگرد تنطیم و کنترل بودجه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فراگرد تنطیم و کنترل بودجه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214006 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مباحث ویژه در مدیریت دولتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مباحث ویژه در مدیریت دولتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218043 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مدیریت دولتی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مدیریت دولتی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218027 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مدیریت دولتی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مدیریت دولتی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218030 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت تحول سازمانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت تحول سازمانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218042 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت تطبیقی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت تطبیقی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218044 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218037-1234004 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت منابع انسانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت منابع انسانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218034-1218075-1218108-1218134-1218265-1218387-1235002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115158-1214046-1218009-1218028-1218065-1218119-1218268-1234002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115007-1115009-1115011-1115012-1115217-1215324-1218259-1511016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20