مدیریت جهان گردی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته مدیریت جهان گردی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آداب سفر در اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آداب سفر در اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218013 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آشنایی با سازمان های دولتی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با سازمان های دولتی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218014 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آشنایی با موزه های جهانگردی - آشنایی با موزه های ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی - آشنایی با موزه های ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1239016-1218018 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور باستان شناسی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات باستان شناسی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218022-1222036-1222171-1239015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور برنامه ریزی توسعه جهانگردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1239005-1218017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ فرهنگ ایران 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ فرهنگ ایران 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای جهانگردی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای جهانگردی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216126 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216125-1216390 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان انگلیسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان انگلیسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1225001-1239017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان انگلیسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان انگلیسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1225002-1212015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان دوم 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان دوم 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212009-1218262 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت روحیات ملل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت روحیات ملل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218008 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت صنایع دستی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت صنایع دستی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1226003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت صنعت جهانگردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت صنعت جهانگردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فرهنگ عامه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فرهنگ عامه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218011-1239001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فن راهنمایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فن راهنمایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218263 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1239014-1218015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218023 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور هنر و معماری ایران 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات هنر و معماری ایران 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1226001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور گذراندن اوقات فراغت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات گذراندن اوقات فراغت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218005 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20