مدیریت بازرگانی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته مدیریت بازرگانی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117010-1117013-1117015-1117087-1235005 به همراه پاسخ ..
500 تومان
امتحان پیام نور بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218125-1235006 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تجارت الکترونیک 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تجارت الکترونیک 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218149-1235012 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تجارت الکترونیک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تجارت الکترونیک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218033-1218071-1218124-1218257-1218267-1218358-1235001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق تجارت کد 1235008 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق تجارت کد 1235008 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235008 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خلاقیت – حل مسئله و تفکر راهبردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خلاقیت – حل مسئله و تفکر راهبردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235047 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش ها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش ها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222176-1222188-1235046 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212034-1212175-1234031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 2 کد 1212176 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 2 کد 1212176 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212176 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیستم های اطلاعاتی مدیریت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیستم های اطلاعاتی مدیریت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218085-1218127-1235017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218378-1235044 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مدیریت بازرگانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مدیریت بازرگانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت استراتژیک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت استراتژیک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235007 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت اسلامی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت اسلامی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235045 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت اسلامی پیشرفته نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت اسلامی پیشرفته نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235013 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت بازاریابی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت بازاریابی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1235011 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت منابع انسانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت منابع انسانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218034-1218075-1218108-1218134-1218265-1218387-1235002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214079 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت مالی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود امتحان مدیریت مالی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214030-1214070-1235004-1238009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20