مدیریت اجرایی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته مدیریت اجرایی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور ارزیابی کار و زمان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ارزیابی کار و زمان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1122013 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115114-1115146-1115195-1115170 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات گسسته - مبانی ترکیبیات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات گسسته - مبانی ترکیبیات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111104-1111324-1111473-1115067-1115137-1115196 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور طرح ریزی واحد های صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات طرح ریزی واحد های صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1122015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور محیط های چند رسانه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات محیط های چند رسانه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115154-1311003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدار منطقی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدار منطقی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115076-1115139-1115197-1119009-1511077 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت و کنترل پروژه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت و کنترل پروژه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218078-1218104-1218114-1238015-1314044-1320043 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت کیفیت و بهره وری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت کیفیت و بهره وری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215405-1218103-1218113 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور معماری کامپیوتر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات معماری کامپیوتر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115082-1115191-1119010-1511082-1115143-1511092 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20