مددکاری اجتماعی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته مددکاری اجتماعی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211360-1217250-1222014-1222063-1222141-1222210 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218022-1222036-1222171-1239015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222029-1222173 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق در مددکاری - حقوق کار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق در مددکاری - حقوق کار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222165-1222194-1223045 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217002-1217094-1222153-1222304 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214103-1217001-1217095-1217111-1222143-1222185 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211376-1217019-1217052-1217262-1222154-1222195 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش ها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش ها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222176-1222188-1235046 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216421-1222016-1222061-1222164-1222181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 2 (متون برنامه ریزی) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 2 (متون برنامه ریزی) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212002-1222163-1222198-1222314-1222440 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212001-1222158-1222180-1222308 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222174-1222211 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216382-1222007-1222075-1222149-1222192-1222222 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211018-1211265-1220547-1222159 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222013-1222148-1222193 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه های جامعه شناسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه های جامعه شناسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222008-1222144-1222186-1222307 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115001-1222160-1222204-1222347-1225096-1712142 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20