علوم قرآنی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته علوم قرآنی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور بلاغت قرآن کریم 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بلاغت قرآن کریم 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220195 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220198 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220099 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تفسیر قرآن کریم 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تفسیر قرآن کریم 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220105 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220177-1220483-1220499-1220586 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220185 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تفسیر ترتیبی قرآن کریم 4نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تفسیر ترتیبی قرآن کریم 4نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220189 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220194-1220555 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220188 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت نهج البلاغه 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت نهج البلاغه 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220192 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور علوم قرآنی 4 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات علوم قرآنی 4 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220190 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فقه الحدیث 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فقه الحدیث 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220057 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور قرائت و درک متون تفسیری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات قرائت و درک متون تفسیری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220186 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی نقد و فهم حدیث نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی نقد و فهم حدیث نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220183 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مکاتب و روش های تفسیر قرآن 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مکاتب و روش های تفسیر قرآن 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220175-1220487 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مکاتب و روش های تفسیر قرآن 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مکاتب و روش های تفسیر قرآن 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220179 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20