علوم سیاسی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته علوم سیاسی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آشنایی با مکاتب - اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با مکاتب - اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220568-1231012 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ارتش و سیاست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ارتش و سیاست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231027 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول روابط بین الملل 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول روابط بین الملل 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اندیشه های سیاسی در قرن بیستم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اندیشه های سیاسی در قرن بیستم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222313-1231010 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور انقلاب سیاسی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات انقلاب سیاسی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231023 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تئوری های انقلاب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تئوری های انقلاب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231013 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231006 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229007 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229006 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال 1228 تا 1320 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال 1228 تا 1320 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229004 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق بین الملل اسلامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق بین الملل اسلامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1223014 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق بین الملل خصوصی کد 1223015 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق بین الملل خصوصی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1223015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق بین الملل عمومی 1 کد 1223011 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق بین الملل عمومی 1 کد 1223011 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1223011 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خلیج فارس و مسائل آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خلیج فارس و مسائل آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217002-1217094-1222153-1222304 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق در علوم سیاسی 1 الف نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق در علوم سیاسی 1 الف نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231005 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231018 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیاست خارجی قدرت های بزرگ نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیاست خارجی قدرت های بزرگ نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231022 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جامعه شناسی عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جامعه شناسی عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220542-1222067-1222073-1222078-1227002-1227017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی علم اقتصاد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی علم اقتصاد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221001-1221013-1221022-1222305 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی علم سیاست کد 1231001 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی علم سیاست کد 1231001 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور متون سیاسی به زبان خارجی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات متون سیاسی به زبان خارجی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212039 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مسائل نظامی و استراتژیک معاصر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مسائل نظامی و استراتژیک معاصر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1231025 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20