شیمی محض و کاربردی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته شیمی محض و کاربردی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور اصول صنایع شیمیایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول صنایع شیمیایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114033 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول محاسبات شیمی صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات اصول محاسبات شیمی صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114063 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114047 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خوردگی فلزات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات خوردگی فلزات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114062 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی شیمی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی شیمی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114028-1212180 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی آلی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی آلی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114012 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی آلی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی آلی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114014 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی آلی 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی آلی 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114020 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی تجزیه 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی تجزیه 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114018 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی تجزیه 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی تجزیه 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114023 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی صنعتی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی صنعتی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114064 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی صنعتی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی صنعتی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114071 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی عمومی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی عمومی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114002-1114008-1114082 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی عمومی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی عمومی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114010 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی فیزیک 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی فیزیک 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی فیزیک 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی فیزیک 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114021 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی معدنی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی معدنی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114025 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی معدنی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی معدنی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114035 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی و تکنولوژی رنگ نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی و تکنولوژی رنگ نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114066 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی و تکنولوژی نفت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی و تکنولوژی نفت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114072 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی شیمی پلیمر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی شیمی پلیمر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114056 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی شیمی کوانتومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی شیمی کوانتومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114027 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115018-1115019 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111020-1111026-1111409-1111474-1124024-1411193 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20