زبان و ادبیات انگلیسی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته زبان و ادبیات انگلیسی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212092-1212145 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آواشناسی انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آواشناسی انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212075-1212124 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش ترجمه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش ترجمه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212057-1212115-1225074 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212082-1212129 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212084-1212133 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ترجمه متون ادبی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ترجمه متون ادبی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212134 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ترجمه متون ساده نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ترجمه متون ساده نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212064-1212120-1225079 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212069-1212127-1225090 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خواندن و درک مفاهیم 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خواندن و درک مفاهیم 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212047-1212105 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212045-1225004 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور داستان کوتاه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات داستان کوتاه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212128 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212058-1212116-1225082 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212063-1212118-1225085 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دستور و نگارش 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دستور و نگارش 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212049-1212107 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دستور و نگارش 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دستور و نگارش 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212052-1212109 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تدریس زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تدریس زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212088-1212143 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فنون یادگیری زبان کد 1225127 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فنون یادگیری زبان کد 1225127 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1225127 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نامه نگاری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات نامه نگاری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212067-1212119 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نمونه های شعر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نمونه های شعر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212070-1212122 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نمونه های نثر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نمونه های نثر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212062-1212112 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212073-1212121-1225077 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کلیات زبان شناسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کلیات زبان شناسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212056-1212111-1225141 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کلیات زبان شناسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کلیات زبان شناسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212061-1212117-1225083 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور گفت و شنود 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات گفت و شنود 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212101-1212152-1225113 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور گفت و شنود 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات گفت و شنود 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212102-1212153-1225114 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20