دورس مشترک جغرافیا

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دورس مشترک جغرافیا را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216125-1216390 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق (نظری و  عملی) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق (نظری و  عملی) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216054-1216392 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216011-1216044-1216384 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی آب و هوا شناسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی آب و هوا شناسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216380 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216382-1222007-1222075-1222149-1222192-1222222 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216064-1216378 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216057-1216389 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی محیط زیست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی محیط زیست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211321-1216101-1216381 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی هیدرولوژی - هیدرولوژی کاربردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی هیدرولوژی - هیدرولوژی کاربردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216107-1216393 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نقشه خوانی - نقشه های توپوگرافی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نقشه خوانی - نقشه های توپوگرافی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216004-1216042-1216385 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کامپیوتر در جغرافیا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کامپیوتر در جغرافیا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216096-1511017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20