دروس مشترک کامپیوتر و فناوری اطلاعات

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس مشترک کامپیوتر و فناوری اطلاعات را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آمار و احتمالات کاربردی - آمار و احتمالات مهندسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات آمار و احتمالات کاربردی - آمار و احتمالات مهندسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115066-1117076-1117138 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115114-1115146-1115195-1115170 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول های سیستم های عامل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول های سیستم های عامل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115113-1115149-1115172-1115194-1511033 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115068-1115138-1115162-1322003-1511019 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضی عمومی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضی عمومی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111025-1111468-1111097-1111100-1111103-1111410-1111109-1111408 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات گسسته - مبانی ترکیبیات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات گسسته - مبانی ترکیبیات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111104-1111324-1111473-1115067-1115137-1115196 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی - مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی - مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115074-1225008-1511015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ساختمان داده ها و الگوریتم ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111073-1115112-1115140-1115164-1115193-1511020 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115127-1115176-1218112 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115133-1115248-1115249-1119017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور طراحی و تحلیل الگوریتم ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات طراحی و تحلیل الگوریتم ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115078-1115142-1115166 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فیزیک عمومی 2 - فیزیک پایه 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات فیزیک عمومی 2 - فیزیک پایه 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1113090-1113095-1113099-1113103-1113264 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فیزیک پایه - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات فیزیک پایه - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1113089-1113094-1113098-1113101-1113262 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115136-1115245 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی نظریه محاسبه - نظریه زبان ها و ماشین ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی نظریه محاسبه - نظریه زبان ها و ماشین ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111331-1115083-1115157-1115165 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدار منطقی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدار منطقی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115076-1115139-1115197-1119009-1511077 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور معادلات دیفرانسیل کد 1111036 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات معادلات دیفرانسیل کد 1111036 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111036-1111094-1111101-1111110-1111284-1111321 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور معماری کامپیوتر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات معماری کامپیوتر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115082-1115191-1119010-1511082-1115143-1511092 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه گراف و کاربرد آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه گراف و کاربرد آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111081 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20