دروس مشترک مدیریت

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس مشترک مدیریت را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آمار کاربردی در مدیریت جهان گردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد ان در مدیریت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار کاربردی در مدیریت جهان گردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد ان در مدیریت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111011-1117009-1117018-1117089-1117086-1218002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول حسابداری 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات اصول حسابداری 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214002-1214004-1214017-1214066-1214092-1218061-1218407-1314067-1320019 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول حسابداری 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات اصول حسابداری 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214003-1214005-1214011-1214018-1214045-1214068-1221092 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول حسابداری 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات اصول حسابداری 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214019-1214076 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول علم اقتصاد 1 خرد و جهانگردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول علم اقتصاد 1 خرد و جهانگردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218004-1221005-1221011-1221018-1221025-1221026-1221036 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول علم اقتصاد 2 کلان - جهانگردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول علم اقتصاد 2 کلان - جهانگردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221003-1221006-1221012-1221019-1221027-1221032 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد توسعه - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد توسعه - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216016-1221021-1221028-1221099 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری صنعتی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات حسابداری صنعتی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214012-1214021-1214038-1214069 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابرسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حسابرسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214027-1214073-1214077 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111004-1111005-1111009-1111012-1111014-1111117 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111006-1111010-1111013-1111015-1111118-1222196 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212174 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218090-1221008-1221034 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی روش تحقیق نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی روش تحقیق نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218006-1218029-1218068-1218092-1218121-1221035 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت رفتار سازمانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت رفتار سازمانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218010-1218032-1218067-1218123-1218357 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور پول و ارز و بانکداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات پول و ارز و بانکداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1121039-1214071-1221020-1221093 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20