دروس مشترک علوم تربیتی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس مشترک علوم تربیتی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آشنایی با فلسفه اسلامی - کلیات فلسفه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با فلسفه اسلامی - کلیات فلسفه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211001-1211009-1217219-1217043 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمار توصیفی - روش های آماری در علوم تربیتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار توصیفی - روش های آماری در علوم تربیتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117004-1211012-1211292-1211372-1211487-1217211 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش و پرورش نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش و پرورش نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211008-1211013-1211087-1220550 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316-1211381-1220502-1220545-1225100 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211023-1220535 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان - روانشناسی تربیتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان - روانشناسی تربیتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211309-1211347-1211365-1211386-1217008-1217096-1217172-1217236-1220529-1220541 به همراه ..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی تحول 2 - روانشناسی رشد نوجوانی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی تحول 2 - روانشناسی رشد نوجوانی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211408-1217042-1217098-1217226 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214103-1217001-1217095-1217111-1222143-1222185 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211027-1217028-1217051 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112177-1211019-1211286-1211317-1211366-1211382-1211441-1217011-1217254-1220510-1220539-1225101 به همراه پاسخ نا..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تدریس حرفه و فن - روش ها و فنون تدریس نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تدریس حرفه و فن - روش ها و فنون تدریس نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211007-1211014-1211272-1211294-1211462 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان خارجی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان خارجی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212256 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جامعه شناسی عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جامعه شناسی عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220542-1222067-1222073-1222078-1227002-1227017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211026-1211047 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211022-1211263-1211447 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211011-1411342 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211018-1211265-1220547-1222159 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20