دروس مشترک زبان انگلیسی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس مشترک زبان انگلیسی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212092-1212145 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آواشناسی انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آواشناسی انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212075-1212124 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش تحقیق 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش تحقیق 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212083-1212126 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212091-1212132-1225088 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش ترجمه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش ترجمه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212057-1212115-1225074 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212082-1212129 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212084-1212133 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ترجمه متون ساده نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ترجمه متون ساده نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212064-1212120-1225079 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212069-1212127-1225090 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خواندن و درک مفاهیم 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خواندن و درک مفاهیم 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212047-1212105 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212045-1225004 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212058-1212116-1225082 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212063-1212118-1225085 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دستور و نگارش 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دستور و نگارش 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212049-1212107 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دستور و نگارش 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دستور و نگارش 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212052-1212109 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تدریس زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تدریس زبان انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212088-1212143 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نامه نگاری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات نامه نگاری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212067-1212119 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نمونه های شعر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نمونه های شعر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212070-1212122 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نمونه های نثر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نمونه های نثر ساده انگلیسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212062-1212112 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212073-1212121-1225077 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کلیات زبان شناسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کلیات زبان شناسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212056-1212111-1225141 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کلیات زبان شناسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کلیات زبان شناسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212061-1212117-1225083 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور گفت و شنود 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات گفت و شنود 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212101-1212152-1225113 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور گفت و شنود 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات گفت و شنود 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212102-1212153-1225114 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20