دروس روانشناسی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس روانشناسی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211360-1217250-1222014-1222063-1222141-1222210 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آسیب شناسی روانی 1 - روان شناسی مرضی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آسیب شناسی روانی 1 - روان شناسی مرضی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211093-1217017-1217060-1217231 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آسیب شناسی روانی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آسیب شناسی روانی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211098-1217029-1217061-1217240 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ارزشیابی شخصیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ارزشیابی شخصیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217037-1217039 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور انگیزش و هیجان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات انگیزش و هیجان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217057 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بهداشت روانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بهداشت روانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211398-1217030-1217107-1217185-1217244 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217018-1217213 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تفکر و زبان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تفکر و زبان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217033-1217062 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی احساس و ادراک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی احساس و ادراک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217020-1217223 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217012-1217106-1217218 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی اعتیاد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی اعتیاد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217023-1217064-1217248 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی بازی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی بازی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211302-1217041-1217104 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی تجربی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی تجربی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217025-1217239 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی تحول 2 - روانشناسی رشد نوجوانی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی تحول 2 - روانشناسی رشد نوجوانی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211408-1217042-1217098-1217226 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی جنایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی جنایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217036-1217181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی فیزیولوژیک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی فیزیولوژیک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217013-1217066-1217229 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی مرضی کودک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی مرضی کودک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211380-1217026-1217187 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی هوش و سنجش آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی هوش و سنجش آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217024-1217184 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی روانشناسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی روانشناسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212019-1212021-1217255 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور علوم اعصاب شناختی - مقدمات نوروپسیکولوژی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات علوم اعصاب شناختی - مقدمات نوروپسیکولوژی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217038-1217245 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112001-1112002-1112003-1217215 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جامعه شناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211359-1217210-1222062-1222076-1222139-1222223-1227001 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مقدمات روانشناسی سلامت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مقدمات روانشناسی سلامت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217044-1217258 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه های مشاوره و روان درمانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه های مشاوره و روان درمانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217067-1217087-1217259 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115006-1211364-1217182-1217263 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20