دروس تخصصی علوم اقتصاد

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس تخصصی علوم اقتصاد را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221101 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221104-1221134-1222200 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221095-1221125 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221086-1221122 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد خرد 2 - اقتصاد خرد میانه 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد خرد 2 - اقتصاد خرد میانه 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221088-1221123 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد ریاضی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد ریاضی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221090 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد سنجی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد سنجی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221097 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221110 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد منابع نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد منابع نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221102 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221107 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان میانه 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان میانه 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221089-1221124 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221096 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تجارت بین الملل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تجارت بین الملل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق در اقتصاد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق در اقتصاد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221105-1221113 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی اقتصاد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی اقتصاد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212206-1212208 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مالیه بین الملل نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مالیه بین الملل نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221098 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214058-1218232-1221100-1221143 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظام اقتصادی صدر اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظام اقتصادی صدر اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221103 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظام های اقتصادی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظام های اقتصادی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221108 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور پژوهش عملیاتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات پژوهش عملیاتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221109 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20