دروس تخصصی حسابداری

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته دروس تخصصی حسابداری را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214031-1214039 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری صنعتی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات حسابداری صنعتی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214013-1214026 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری صنعتی 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات حسابداری صنعتی 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214014-1214034 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری مالیاتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حسابداری مالیاتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری میانه 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات حسابداری میانه 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214022 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری میانه 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات حسابداری میانه 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214023-1214110 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری و حسابرسی دولتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات حسابداری و حسابرسی دولتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214007-1214032-1218260 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری پیشرفته 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تشریحی
دانلود سوالات حسابداری پیشرفته 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214025 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابداری پیشرفته 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات حسابداری پیشرفته 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214029 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حسابرسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حسابرسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214033 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق بازرگانی - حقوق تجارت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق بازرگانی - حقوق تجارت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214104-1220232-1223016-1223019-1223172 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214103-1217001-1217095-1217111-1222143-1222185 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 1 کدهای 1214020-1214107 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 1 کدهای 1214020-1214107 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214020-1214107 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 2 کد های 1214024-1214108 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 2 کد های 1214024-1214108 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214024-1214108 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مباحث جاری در حسابداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مباحث جاری در حسابداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214036 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت تولید نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت تولید نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214106-1218072-1218095-1218126-1238008 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115158-1214046-1218009-1218028-1218065-1218119-1218268-1234002 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115007-1115009-1115011-1115012-1115217-1215324-1218259-1511016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جامعه شناسی کد 1214105 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود امتحان مبانی جامعه شناسی کد 1214105 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214105 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت مالی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود امتحان مدیریت مالی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1214030-1214070-1235004-1238009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20