جغرافیا و برنامه ریزی شهری

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216059-1216414 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمار و احتمالات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و احتمالات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117146 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمایش سرزمین - اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمایش سرزمین - اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216403-1216557-1240028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216022-1216448 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216408 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد شهری کد های 1216444 و 1813015 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد شهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216444-1813015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216017-1216412 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216411 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216065-1216406 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216077-1216404 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای شهری ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای شهری ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216026-1216068-1216410 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216421-1222016-1222061-1222164-1222181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیاست و فضا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیاست و فضا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216399 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216394 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216407 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216021-1216119-1216402-1240027-1813009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مخاطرات طبیعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مخاطرات طبیعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216409 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216415 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216067-1216426 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216081-1216104-1216423-1216450 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216400 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20