جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216059-1216414 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آب و هوای کره زمین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای کره زمین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216052-1216484 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمار و احتمالات 2 - کاربرد آمار در جغرافیا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و احتمالات 2 - کاربرد آمار در جغرافیا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمار و احتمالات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و احتمالات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117146 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمایش سرزمین - اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمایش سرزمین - اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216403-1216557-1240028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216080-1216418-1222201 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216408 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216017-1216412 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور برنامه ریزی روستایی در ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات برنامه ریزی روستایی در ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216084-1216428 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216411 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216065-1216406 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216077-1216404 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216070-1216482 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای شهری ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای شهری ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216026-1216068-1216410 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق (نظری و  عملی) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق (نظری و  عملی) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216054-1216392 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216421-1222016-1222061-1222164-1222181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات 1 - ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ریاضیات 1 - ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111002-1111300 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111003-1111301 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیاست و فضا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیاست و فضا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216399 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216011-1216044-1216384 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216394 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216064-1216378 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216407 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216057-1216389 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216021-1216119-1216402-1240027-1813009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2017-1392 , Powered By elec20