تعاون و رفاه اجتماعی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته تعاون و رفاه اجتماعی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1218022-1222036-1222171-1239015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222015-1222179 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تغییرات اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تغییرات اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222018-1222203 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی انقلاب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی انقلاب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222037 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222034 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی در ادبیات فارسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی در ادبیات فارسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222032 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222029-1222173 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی سازمان ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی سازمان ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی سیاسی کد 1222033 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی سیاسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222033 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222022 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1217002-1217094-1222153-1222304 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216421-1222016-1222061-1222164-1222181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222024-1222072-1222205-1229061 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی تعاون نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی تعاون نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222003 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20