تربیت بدنی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته تربیت بدنی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آسیب شناسی ورزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آسیب شناسی ورزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215033 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمادگی جسمانی عملی خواهران - ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت های بدنی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمادگی جسمانی عملی خواهران - ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت های بدنی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215042-1215225-1215319 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آناتومی انسانی - مبانی آناتومی حرکت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آناتومی انسانی - مبانی آناتومی حرکت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215003-1215224 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215021-1215161 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بدمینتون 1 خواهران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بدمینتون 1 خواهران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215014-1215188-1215250 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بدمینتون 2 خواهران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بدمینتون 2 خواهران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215018-1215264 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بسکتبال 1 عملی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بسکتبال 1 عملی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215024-1215236 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور بسکتبال 2 عملی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات بسکتبال 2 عملی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215035-1215273 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تربیت بدنی - تاریخ تربیت بدنی در ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تربیت بدنی - تاریخ تربیت بدنی در ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215032-1215171 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تربیت بدنی در مدارس نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تربیت بدنی در مدارس نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215037 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215020-1215248 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تنیس روی میز 2 خواهران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تنیس روی میز 2 خواهران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215030-1215265 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حرکات اصلاحی و درمانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حرکات اصلاحی و درمانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215011-1215284 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حرکت درمانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حرکت درمانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215046 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حرکت شناسی ورزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حرکت شناسی ورزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215008-1215243 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق و اخلاق ورزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق و اخلاق ورزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215044-1215177-1215251 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دو و میدانی 1 عملی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دو و میدانی 1 عملی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215010-1215164-1215223 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دو و میدانی 2 عملی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دو و میدانی 2 عملی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215013-1215169-1215239 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور رشد و تکامل حرکتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات رشد و تکامل حرکتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215012-1215240 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات پایه و مقدمات آمار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی - متون خارجی تخصصی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی - متون خارجی تخصصی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212158-1215052-1215176-1215326-1215355 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زیست شناسی عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زیست شناسی عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112004-1112192 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211115-1215247 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سنجش و اندازه گیری کاربردی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سنجش و اندازه گیری کاربردی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215049 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شنا 1 عملی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شنا 1 عملی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1215023-1215165-1215227 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20