تاریخ فرهنگ و تمدن

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته تاریخ فرهنگ و تمدن را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220139 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ آموزش و پرورش در اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220266 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220248 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220255-1229044 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام از وفات پیامبر (ص) تا سقوط بنی امیه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام از وفات پیامبر (ص) تا سقوط بنی امیه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220243 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام در شبه قاره هند نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام در شبه قاره هند نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220263 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام در مصر و شام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام در مصر و شام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220249 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام در مغرب و اندلس نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام در مغرب و اندلس نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220250 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تشکیلات اسلامی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تشکیلات اسلامی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220257 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تشیع نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تشیع نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229010 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ عثمانیان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ عثمانیان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220267 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ علوم در اسلام 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ علوم در اسلام 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220261 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ نگاری در اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ نگاری در اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220242 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ هنر های اسلامی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ هنر های اسلامی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220251 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخچه کتابت - خطوط و کتیبه های اسلامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخچه کتابت - خطوط و کتیبه های اسلامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220269-1226005-1712047-1810021 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی تاریخی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی تاریخی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220265 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای تاریخی اسلام 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای تاریخی اسلام 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220264 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جهان اسلام غرب و استعمار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جهان اسلام غرب و استعمار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220279 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220136 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220245 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220244-1229017 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مطالعات اسلامی در غرب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مطالعات اسلامی در غرب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220258 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور منطق 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات منطق 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220028-1220512 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نحو کاربردی 4 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نحو کاربردی 4 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220141 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور وضع کنونی جهان اسلام 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات وضع کنونی جهان اسلام 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220262 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20