برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور اصول و روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216080-1216418-1222201 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقتصاد ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقتصاد ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1221104-1221134-1222200 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222015-1222179 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تغییرات اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تغییرات اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222018-1222203 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جامعه شناسی خانواده نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جامعه شناسی خانواده نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222012-1222191 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور حقوق در مددکاری - حقوق کار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات حقوق در مددکاری - حقوق کار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222165-1222194-1223045 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211376-1217019-1217052-1217262-1222154-1222195 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش ها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش ها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222176-1222188-1235046 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216421-1222016-1222061-1222164-1222181 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111006-1111010-1111013-1111015-1111118-1222196 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی 2 (متون برنامه ریزی) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی 2 (متون برنامه ریزی) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212002-1222163-1222198-1222314-1222440 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1212001-1222158-1222180-1222308 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیاست گذاری توریسم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیاست گذاری توریسم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222199 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216382-1222007-1222075-1222149-1222192-1222222 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی مطالعات فرهنگی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی مطالعات فرهنگی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222189 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت بحران و ریسک کد 1222182 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت بحران و ریسک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222182 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه های برنامه ریزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه های برنامه ریزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222202 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222013-1222148-1222193 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115001-1222160-1222204-1222347-1225096-1712142 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20