برنامه ریزی آموزشی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته برنامه ریزی آموزشی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آموزش و پرورش تطبیقی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آموزش و پرورش تطبیقی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211016-1211044-1211057-1211289 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول آموزش بزرگسالان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول آموزش بزرگسالان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211010-1411344 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول برنامه ریزی درسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول برنامه ریزی درسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211040 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول مدیریت آموزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول مدیریت آموزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211024 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور راهنمایی تحصیلی و شغلی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات راهنمایی تحصیلی و شغلی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211035 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور روش های ارزشیابی آموزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات روش های ارزشیابی آموزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211036-1211357 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112190-1211021-1211043-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1220496-1225102 به همراه پاس..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی امور مالی و تنظیم بودجه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211358-1221016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مدیریت اسلامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مدیریت اسلامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211037 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211031-1211094-1211427 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1211029-1211356 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1115004-1115010-1115014-1211312-1211318-1211354-1211393-1211475-1215167-1215313-1215356-1810266 به همراه پاسخ نام..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20