ادبیات

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته ادبیات را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آشنایی با سیر تحول شعر فارسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با سیر تحول شعر فارسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213046-1213256 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آشنایی با علوم قرآنی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آشنایی با علوم قرآنی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213055 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213008-1213244-1213262 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آیین نگارش و ویرایش 2 - کارگاه ویراستاری 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آیین نگارش و ویرایش 2 - کارگاه ویراستاری 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213014-1213308 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ادبیات ایران قبل از اسلام - تاریخ ادبیات 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ادبیات ایران قبل از اسلام - تاریخ ادبیات 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213013-1213271-1213317 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ ادبیات 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ ادبیات 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213032-1213279 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ زبان فارسی - زبان های ایرانی قبل از اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ زبان فارسی - زبان های ایرانی قبل از اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213021-1213304-1213319 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دستور زبان فارسی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دستور زبان فارسی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213015 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213034-1213286 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سبک شناسی 2 نثر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سبک شناسی 2 نثر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213049-1213255 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور عروض و قافیه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات عروض و قافیه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213059 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور قرائت عربی 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات قرائت عربی 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213012 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور قواعد عربی 3 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات قواعد عربی 3 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213011 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی عرفان و تصوف نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی عرفان و تصوف نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213039 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور معانی و بیان 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات معانی و بیان 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213033-1213264 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نثر 3 بخش 3 گلستان سعدی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نثر 3 بخش 3 گلستان سعدی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213045-1213274 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نثر 4 مرصاد العباد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نثر 4 مرصاد العباد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213052-1213276 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213003-1213261 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213009-1213267 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213016-1213272 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظم 3 بخش 3 نظامی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظم 3 بخش 3 نظامی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213027-1213283 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور نظم 5 بخش 5 صائب نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات نظم 5 بخش 5 صائب نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213058-1213307 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کلیات نقد ادبی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کلیات نقد ادبی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1213031-1213293 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20