آب و هوا شناسی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته آب و هوا شناسی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216059-1216414 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آب و هوای کره زمین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آب و هوای کره زمین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216052-1216484 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمار و احتمالات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمار و احتمالات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1117146 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور آمایش سرزمین - اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آمایش سرزمین - اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216403-1216557-1240028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216408 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقلیم شناسی آماری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقلیم شناسی آماری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216486 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقلیم شناسی دینامیک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقلیم شناسی دینامیک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216488 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اقلیم شناسی کاربردی - کاربرد اقلیم در برنامه ریزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اقلیم شناسی کاربردی - کاربرد اقلیم در برنامه ریزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216108-1216477 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216017-1216412 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216411 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای خاک ها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216065-1216406 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216077-1216404 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216070-1216482 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جغرافیای شهری ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جغرافیای شهری ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216026-1216068-1216410 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات 1 - ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ریاضیات 1 - ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111002-1111300 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی
دانلود سوالات ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1111003-1111301 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سیاست و فضا نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سیاست و فضا نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216399 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216394 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216407 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216021-1216119-1216402-1240027-1813009 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مخاطرات طبیعی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مخاطرات طبیعی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216409 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216415 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور هیدروکلیماتولوژی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات هیدروکلیماتولوژی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216473 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216098-1216465-1216485 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1216067-1216426 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20